Ir jāņem vērā, ka nacionālie sporta veidi, būdami pasaules tautu kultūras savdabīga neatņemama sastāvdaļa, spēj būt iedarbīgs līdzeklis nāciju fiziskajai un tikumiskajai atveseļošanai, savstarpējai kulturālajai bagātināšanai un tolerancei, miera un saprašanās panākšanai.

Atzīstam, ka masrestlings kā nacionālais sporta veids, kura popularitāte aizvien pieaug, ir pieejams un masveidīgs, tas apvieno tautas tradīcijas un atbilst mūsdienu sporta standartiem, tādēļ tas ir ļoti vērtīgs materiāls intensīvai cilvēka potenciāla attīstībai, izmantojot fizisko audzināšanu.

 Saprotam, ka sadarbība masrestlinga popularizēšanā starptautiskajā sabiedrībā veicinās starpkultūru saskarsmes attīstību, cilvēku un organizāciju humanitārās sadarbības paplašināšanos dažādās pasaules valstīs.

 Cenšamies apvienot personas un organizācijas, kuras ir ieinteresētas saglabāt tautu tradīcijas fiziskās kultūras un sporta sfērā, ieviest taisnīgus masrestlinga attīstības organizēšanas principus, paplašināt iespējas sportistu dalībai sacensībās neatkarīgi no nacionālās un dzimumu piederības, ticības.

Мēs, Starptautiskās masrestlinga federācijas biedri, nacionālo masrestlinga federāciju pārstāvji, sportisti un treneri, atrodoties Krievijas Federācijā, Jakutijas bezgalīgajos plašumos - šā lieliskā sporta veida dzimtenē, pieņemam šo Memorandu un aicinām tam pievienoties visas ieinteresētās personas un organizācijas, kuras piekrīt turpmāk izklāstītajiem principiem un mērķiem:

 mēs darām zināmu savu nodomu attīstīt masrestlingu kā daļu no tautas kultūras mantojuma, kas pozitīvi ietekmē cilvēka fizisko un tikumisko īpašību attīstību;

mēs organizējam savu darbību, apvienojot sabiedrības spēkus, lai ņemtu vērā  masrestlinga attīstību mūsu valstu sociālās attīstības politikā;

mēs uzņemamies atbildību par to, ka masrestlinga sportiskajā sagatavošanā, masveida nodarbību organizēšanā tiek izmantoti droši un efektīvi līdzekļi un metodikas, kuras nodrošina cilvēka harmonisku fizisko attīstību, bez aizliegtu līdzekļu un dopingu izmantošanas;

mūsu darbība paredz informācijas par masrestlingu izplatīšanu, kas ietver sacensību un tiesāšanas noteikumus, pieejamās un modernās sporta treniņu metodes;

mēs veicināsim inovācijas masrestlinga attīstībā, iesaistot savā darbībā arī ar zinātni saistīto sabiedrības daļu, kā arī augsti kvalificētus mūsu valstu speciālistus;

visos savas darbības virzienos mēs vadīsimies pēc olimpiskajiem ideāliem un principiem, izvirzot sev uzdevumu ieteikt masrestlingu oficiālai atzīšanai Starptautiskajā Olimpiskajā komitejā, lai šis sporta veids turpmāk varētu attīstīties šīs organizācijas patvērumā.

Šis Memorands ir atvērts parakstīšanai gan atsevišķām personām, gan organizācijām. Par pievienošanos ir nepieciešams paziņot Starptautiskās masrestlinga federācijas Izpildkomitejai.

 gada 29. novembrī, Jakutskā, Krievijas Federācija

 

 

Ārēji šķietami vienkāršais masrestlings palīdz atlētiem attīstīties vispusīgi un harmoniski, jo cīņas laikā ir iesaistītas visas muskuļu grupas. Sportistiem, kuri ar masrestlingu nodarbojas sistemātiski, izveidojas muskuļu korsete, kura ļauj izturēt šķietami vienkāršās cīņas vērā ņemamās slodzes.

 Jakutu masrestlings kā cilvēka spēka un izturības pārbaudes veids vienīgais pasaulē ietver tik izcilu tehniku un visu muskuļu grupu darbības funkcionalitāti.

 Salīdzinot ar pagājušo gadsimtu, masrestlinga noteikumi ir ļoti mainījušies. Agrāk nūju vienkārši pārvilka, sēžot nekustīgi. Vēlāk entuziasti sāka izmēģināt dažādus paņēmienus, arī skriešanu par dēli, ar nolūku izsist pretinieku no līdzsvara, tika ieviesti cīņai atvēlētā laika ierobežojumi, utt. Tas veicināja atdzimušā sporta veida popularitātes strauju pieaugumu, un tajā pašā laikā tas izveidojās par priekšnesumu, kā arī kļuva dinamisks. Pašlaik sacensības un televīzijas translācijas no notikuma vietas nemainīgi izraisa visplašākās publikas interesi.

 Masrestlings ir demokrātisks sporta veids, jo tajā var piedalīties gan vīrieši, gan sievietes, gan bērni, gan veterāni.

 Lai nodarbotos ar masrestlingu, nav vajadzīgs dārgs inventārs, nav nepieciešamas arī speciāli aprīkotas sporta būves. Vasarā sacensības var sarīkot zem klajas debess, bet ziemā – nelielā platībā jebkurā telpā.

 Vēl viena masrestlinga priekšrocība – tas nav traumatisks sporta veids. Ja sportists pirms cīņas ir labi iesildījies, viņam nekas nedraud, ja nu vienīgi - uz plaukstām var rasties tulznas tiem atlētiem, kuri ar šo sporta veidu nodarbojoties pastāvīgi.

Маsrestlings – tā ir īpaša harmoniskas personības fiziskās un garīgās audzināšanas filozofija, saha tautas bagātās kultūras neatņemama sastāvdaļa.

Masrestlinga saknes meklējamas tālā pagātnē. Svarīgs tā attīstību veicinošs faktors bija ģeogrāfiskais stāvoklis un klimatiskie apstākļi. Dzīve Galējos Ziemeļos ir kā pastāvīga cīņa par izdzīvošanu, jo ziema ir ļoti gara, un temperatūra noslīd pat līdz mīnus 60 grādiem, bet vasarā karstums sasniedz plus 40 grādu atzīmi. Saha tautai bija jāuztur laba fiziskā forma, lai šajā skarbajā klimatā izdzīvotu. Tādējādi daudzu paaudžu laikā ir izstrādājusies savdabīga nācijas fiziskās veselības atbalsta sistēma, kuras daļa ir masrestlings. Jakuti no senseniem laikiem masveidā izpilda oriģinālus fiziskos vingrinājumus un pastāvīgi rīko dažādas sacensības.

No dažādiem literatūras avotiem ir zināms, ka katram jaunajam jakutam jābūt apveltītam ar noteiktām fiziskām īpašībām, lai varētu tikt uzskatīts par īstu vīrieti – booturu. Šis sporta veids palīdzēja izstrādāt tādas kustību un gribas īpašības kā spēks, veiklība, ātrums, izturība, drosme un apņēmība. Pateicoties vienkāršajam inventāram, jakuti ar šo spēka cīņas veidu var nodarboties praktiski visu gadu. Tam nav nepieciešamas speciālas telpas – ar to var nodarboties praktiski visur: telpās, pagalmā, klajumā uz lauka.

 Visas jakutu sporta slavenības, kuras ir guvušas atzinību savos pārstāvētajos sporta veidos, kļūdamas par labākajiem pasaulē, ir sākušas ar masrestlingu, cītīgi nodarbojoties ar to no mazotnes. Jakutu vidū praktiski nav neviena cilvēka, kurš kaut reizi mūžā nebūtu piedalījies šī sporta veida sacensībās. Šodien mūsu tauta mīl un sajūsminās par saviem spēka vīriem šajā sporta veidā, un tie ir: Platons Platonovs – Ооkkо Buhatiirs, Nikolajs Kolodko, Аnatolijs Baiševs, Jevgēņijs Sivcevs, Vladimirs Šarins,  Ivans Beloļubskijs, Fjodors Fjodorovs u.c.

 Savā vēsturiskajā dzimtenē masrestlings ir ļoti populārs.

 Masrestlingu kā sporta veidu (toreiz mas-tardisii vai nūjas pārvilkšana)  jau 17. gadsimtā aprakstīja pirmie Sibīrijas un Galējo Ziemeļu pētnieki. 1922. gadā Jakutijā tika nodibināta padomju vara, bet 1923. gadā  izveidoja Jakutijas fiziskās kultūras un sporta padomi. 1926. gadā šī Padome noteica Jakutijas nacionālos sporta veidus, izveidoja aprakstus par tiem  un sastādīja pirmos noteikumus. Vēlāk sacensību noteikumi tika vairākkārt pilnveidoti. 1959. gadā tika izstrādāti kvalifikācijas normatīvi.

  1. gadā nūjas pārvilkšana līdzās citiem nacionālajiem sporta veidiem tika iekļauta Visjakutijas Spartakiādes programmā, bet kopš 1968. gada – Nacionālo sporta veidu spartakiādes ''Mančaaras spēles'' programmā.

Pirmie oficiālie noteikumi tika izstrādāti 1945. gadā, vēlāk tie vairākkārt tika pārskatīti un pilnveidoti, tika izstrādāti klasifikācijas normatīvi līdz pat Sahas Republikas (Jakutija) sporta meistara nosaukumam atbilstošiem normatīviem. Patlaban sacensības tiek rīkotas septiņās svara kategorijās pieaugušiem vīriešiem, piecās – sievietēm un sešās - jauniešiem. Pateicoties jaunievedumiem, šīs sacensības ir kļuvušas ļoti dinamiskas un līdzinās priekšnesumam.

 Sahas Republikā (Jakutija) ir veiktas izmaiņas vispārizglītojošo skolu fiziskās audzināšanas programmā — fizkultūras nodarbībās ir iekļauti nacionālie sporta veidi, to skaitā ir arī masrestlings. Ir izstrādāta speciāla programma bērnu sporta skolām, regulāri tiek rīkotas sacensības starp skolēniem. Visos ulusos (rajonos), katrā apdzīvotajā vietā darbojas  masrestlinga sekcijas, aktīvi strādā treneri-entuziasti.

 Vārdu sakot, tradīcijas netiek aizmirstas, ir likti noturīgi pamati, izveidota spēcīga bāze, un turpmākās attīstības potenciāls ir milzīgs. Jaunais spēka cīņas veids salīdzinoši īsā laikā ir guvis lielu popularitāti Krievijā un ārpus tās robežām. 2000. gadā masrestlings tika iekļauts Starptautisko sporta spēļu ''Āzijas bērni'' programmā, kuru patronāts ir Starptautiskā Olimpiskā komiteja.

Маsrestlings ir tuvcīņas veids, kura saknes meklējamas Jakutijā. Tajā piedalās divi sportisti, kuri darbojas ar nūju, un tā būtība izpaužas šādi: divi sportisti apsēžas viens pret otru, ar kāju pēdām atbalstās pret atbalsta dēli, un pēc tiesneša komandas cenšas pārvilkt pretinieku savā pusē vai izraut no viņa rokām nūju.

 Uzvaras ķīla masrestlingā – noturēšanās līdzsvarā un pretinieka līdzsvara izjaukšana. Šim nolūkam izmanto kāju kustības pa atbalsta dēli (sportisti to sauc par ''skriešanu pa dēli''), ķermeņa un delnu kustības, kad nūju sagriež horizontālā un vertikālā virzienā (noteikumi pieļauj – tikai līdz 90 grādu leņķim).

 Svarīgi, lai pretinieks ar asu kustību neizrautu nūju jau pirmo sekunžu laikā. Lai tas nenotiktu, sportistiem jābūt apveltītiem ar spēju ātri reaģēt, ātri pieņemt lēmumus, aktīvi doties pretuzbrukumā. Ir pat pieļaujams, ka sportists pārsviež pretinieku savā pusē, un ir paņēmiens, kā to var izdarīt. Šajā nolūkā sportists, ar kājām balstoties pret atbalsta dēli un pārvietojot ķermeņa svara centru, rada papildu sviras spēku. Katra sportistu sacenšanās notiek līdz brīdim, kad tiek fiksētas divas uzvaras, un tajā var ietilpt divas vai trīs cīņas.

 Sacensības notiek uz paaugstinājuma, kura izmērs ir 4 х 5 m un kurš nav augstāks par 0,8 m. Prasības, kas saistītas ar sporta inventāru, aprīkojumu, kā arī nodarbību un sacensību norises vietu, ir noteiktas noteikumos.  Visam inventāram un aprīkojumam ir sertifikāti atbilstoši valsts standartam (ГОСТ), kā arī to ražošanas tehniskie nosacījumi ir apstiprināti.

Nosaukumu šim mūsdienu tuvcīņas veidam ieteica pirmais olimpiskais čempions brīvajā cīņā no saha tautas - Romans Dmitrijevs. ''Mas'' tulkojumā no jakutu valodas nozīmē ''koka nūja'', ''restlings'' – no angļu valodas – ''cīņa''.  Pateicoties viņa ieteikumam, tieši ar šo nosaukumu jakutu masrestlings iekaro pasauli.