Memorands par masrestlinga attīstību pasaulē

Ir jāņem vērā, ka nacionālie sporta veidi, būdami pasaules tautu kultūras savdabīga neatņemama sastāvdaļa, spēj būt iedarbīgs līdzeklis nāciju fiziskajai un tikumiskajai atveseļošanai, savstarpējai kulturālajai bagātināšanai un tolerancei, miera un saprašanās panākšanai.

Atzīstam, ka masrestlings kā nacionālais sporta veids, kura popularitāte aizvien pieaug, ir pieejams un masveidīgs, tas apvieno tautas tradīcijas un atbilst mūsdienu sporta standartiem, tādēļ tas ir ļoti vērtīgs materiāls intensīvai cilvēka potenciāla attīstībai, izmantojot fizisko audzināšanu.

 Saprotam, ka sadarbība masrestlinga popularizēšanā starptautiskajā sabiedrībā veicinās starpkultūru saskarsmes attīstību, cilvēku un organizāciju humanitārās sadarbības paplašināšanos dažādās pasaules valstīs.

 Cenšamies apvienot personas un organizācijas, kuras ir ieinteresētas saglabāt tautu tradīcijas fiziskās kultūras un sporta sfērā, ieviest taisnīgus masrestlinga attīstības organizēšanas principus, paplašināt iespējas sportistu dalībai sacensībās neatkarīgi no nacionālās un dzimumu piederības, ticības.

Мēs, Starptautiskās masrestlinga federācijas biedri, nacionālo masrestlinga federāciju pārstāvji, sportisti un treneri, atrodoties Krievijas Federācijā, Jakutijas bezgalīgajos plašumos - šā lieliskā sporta veida dzimtenē, pieņemam šo Memorandu un aicinām tam pievienoties visas ieinteresētās personas un organizācijas, kuras piekrīt turpmāk izklāstītajiem principiem un mērķiem:

 mēs darām zināmu savu nodomu attīstīt masrestlingu kā daļu no tautas kultūras mantojuma, kas pozitīvi ietekmē cilvēka fizisko un tikumisko īpašību attīstību;

mēs organizējam savu darbību, apvienojot sabiedrības spēkus, lai ņemtu vērā  masrestlinga attīstību mūsu valstu sociālās attīstības politikā;

mēs uzņemamies atbildību par to, ka masrestlinga sportiskajā sagatavošanā, masveida nodarbību organizēšanā tiek izmantoti droši un efektīvi līdzekļi un metodikas, kuras nodrošina cilvēka harmonisku fizisko attīstību, bez aizliegtu līdzekļu un dopingu izmantošanas;

mūsu darbība paredz informācijas par masrestlingu izplatīšanu, kas ietver sacensību un tiesāšanas noteikumus, pieejamās un modernās sporta treniņu metodes;

mēs veicināsim inovācijas masrestlinga attīstībā, iesaistot savā darbībā arī ar zinātni saistīto sabiedrības daļu, kā arī augsti kvalificētus mūsu valstu speciālistus;

visos savas darbības virzienos mēs vadīsimies pēc olimpiskajiem ideāliem un principiem, izvirzot sev uzdevumu ieteikt masrestlingu oficiālai atzīšanai Starptautiskajā Olimpiskajā komitejā, lai šis sporta veids turpmāk varētu attīstīties šīs organizācijas patvērumā.

Šis Memorands ir atvērts parakstīšanai gan atsevišķām personām, gan organizācijām. Par pievienošanos ir nepieciešams paziņot Starptautiskās masrestlinga federācijas Izpildkomitejai.

 gada 29. novembrī, Jakutskā, Krievijas Federācija

 


Drukāt   E-pasta adrese